Undersökning

Man börjar med att ta patientens medicina historik (vilket inkluderar eventuella sjukdommar, mediciner man använder, allergier osv). Efter detta tar man vanligtvis fyra röntgenbilder, ibland fler om behovet finns.  När bilderna har tagits så påbörjas den intraorala undersökningen där tandläkaren ser närmare på tänder, tunga, gomen och slemhinnor.

Bilderna samt det man ser under den intraorala undersökningen leder oss till att sedan kunna fastställa en diagnos (exempelvis karies eller paradontit). Patienten informeras om tändernas och munhålans tillstånd och kan direkt boka en tid för att åtgärda eventuella problem på plats.